فروشگاه فایل

فروشگاه فایل

محصولات فروشگاه

پاورپوینت مهارت خودآگاهی

پاورپوینت مهارت خودآگاهی
مهارت خودآگاهی

توضیحات بیشتر

دانلود 49,400 تومان

پاورپوینت روان شناسی عمومی

پاورپوینت روان شناسی عمومی
روان شناسی عمومی

توضیحات بیشتر

دانلود 88,400 تومان

پاورپوینت الگوریتم های ژنتیک

پاورپوینت الگوریتم های ژنتیک
الگوریتم های ژنتیک

توضیحات بیشتر

دانلود 49,400 تومان

پاورپوینت آمار و احتمالات

پاورپوینت آمار و احتمالات
آمار و احتمالات

توضیحات بیشتر

دانلود 58,500 تومان

پاورپوینت آناتومی انسانی

پاورپوینت آناتومی انسانی
آناتومی انسانی

توضیحات بیشتر

دانلود 75,400 تومان

تغییر نظام ارزشها در افراد بزهكار

تغییر نظام ارزشها در افراد بزهكار
تغییر نظام ارزشها در افراد بزهكار

توضیحات بیشتر

دانلود 89,700 تومان

پاتولوژی فرایند بدخیمی

پاتولوژی فرایند بدخیمی
پاتولوژی فرایند بدخیمی

توضیحات بیشتر

دانلود 50,700 تومان

دانلود گزارش کارآموزی برای شرکت کویر تایر

دانلود گزارش کارآموزی برای شرکت کویر تایر
گزارش کارآموزی و مقاله شرکت کویرتایر

توضیحات بیشتر

دانلود 260,000 تومان

دانلود جزوه سوخت و احتراق پیشرفته

دانلود جزوه سوخت و احتراق پیشرفته
جزوه سوخت و احتراق پیشرفته

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

دانلود گزارش بررسی بازده موتور دیزل (آماده تحویل به استاد)

دانلود گزارش بررسی بازده موتور دیزل (آماده تحویل به استاد)
گزارش بررسی بازده موتور دیزل

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

دانلود گزارش آماده مکانیک سیالات- سیالات در قرآن کریم (آماده تحویل به استاد)

دانلود گزارش آماده مکانیک سیالات- سیالات در قرآن کریم (آماده تحویل به استاد)
گزارش آماده مکانیک سیالات سیالات در قرآن کریم

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

دانلود گزارش آماده قرآن شناسی-کیهان شناسی در قرآن کریم (آماده تحویل به استاد)

دانلود گزارش آماده قرآن شناسی-کیهان شناسی در قرآن کریم (آماده تحویل به استاد)
پیدایش هستی حرکت اجرام آسمانی پدیده های آسمانی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

دانلود گزارش آماده مکانیک سیالات-استاتیک سیالات (آماده تحویل به استاد)

دانلود گزارش آماده مکانیک سیالات-استاتیک سیالات (آماده تحویل به استاد)
گزارش آماده مکانیک سیالات استاتیک سیالات

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پاورپوینت فنون مصاحبه تشخیصی

پاورپوینت فنون مصاحبه تشخیصی
فنون مصاحبه تشخیصی

توضیحات بیشتر

دانلود 50,700 تومان

پاورپوینت درمان های اقامتی و بازتوانی معتادان

پاورپوینت درمان های اقامتی و بازتوانی معتادان
درمان های اقامتی وبازتوانی معتادان

توضیحات بیشتر

دانلود 62,400 تومان

پاورپوینت سیستم لیمبیک

پاورپوینت سیستم لیمبیک
سیستم لیمبیک

توضیحات بیشتر

دانلود 49,400 تومان

پاورپوینت تحلیل دانشکده

پاورپوینت تحلیل دانشکده
تحلیل دانشکده از لحاظ سایت، اقلیم و آنالیز پلان و رسم دیاگرام

توضیحات بیشتر

دانلود 116,350 تومان

اکسل لیستوفر آرماتوربندی

اکسل لیستوفر آرماتوربندی
فایل اکسل آماده لیستوفر فرمول نویسی شده

توضیحات بیشتر

دانلود 167,570 تومان

بافت شناسی جانوری

بافت شناسی جانوری
بافت شناسی جانوری

توضیحات بیشتر

دانلود 89,700 تومان

اختلالات هیپرتانسیو در حاملگی

اختلالات هیپرتانسیو در حاملگی
اختلالات هیپرتانسیو در حاملگی

توضیحات بیشتر

دانلود 37,700 تومان