فروشگاه فایل

فروشگاه فایل

محصولات فروشگاه

نمونه اجرا شده آزمون وکسلر کودکان با تفسیر - نمونه تفسیر آزمون وکسلر کودکان (دو نمونه)

نمونه اجرا شده آزمون وکسلر کودکان با تفسیر - نمونه تفسیر آزمون وکسلر کودکان (دو نمونه)
نمونه واقعی از اجرا تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی وکسلر کودکان (دو نمونه)

توضیحات بیشتر

دانلود 66,000 تومان

نمونه تفسیر تست وکسلر کودکان - نمونه اجرا شده آزمون هوش کودکان وکسلر (نمونه دوم)

نمونه تفسیر تست وکسلر کودکان - نمونه اجرا شده آزمون هوش کودکان وکسلر (نمونه دوم)
نمونه اجرا شده آزمون هوش کودکان وکسلر

توضیحات بیشتر

دانلود 52,800 تومان

نمونه انجام شده آزمون وکسلر کودکان - نمونه تفسیر آزمون وکسلر کودکان (نمونه اول)

نمونه انجام شده آزمون وکسلر کودکان - نمونه تفسیر آزمون وکسلر کودکان (نمونه اول)
نمونه تفسیر تست وکسلر کودکان

توضیحات بیشتر

دانلود 54,000 تومان

نمونه اجرا شده آزمون میلون 3 - نمونه تفسیر تست میلون (دو نمونه)

نمونه اجرا شده آزمون میلون 3 - نمونه تفسیر تست میلون (دو نمونه)
نمونه اجرا شده آزمون میلون نمونه تفسیر آزمون میلون

توضیحات بیشتر

دانلود 62,400 تومان

نمونه اجرا شده آزمون میلون - نمونه تفسیر آزمون میلون (نمونه سوم)

نمونه اجرا شده آزمون میلون - نمونه تفسیر آزمون میلون (نمونه سوم)
نمونه تفسیر آزمون میلون آزمون انجام شده میلون

توضیحات بیشتر

دانلود 54,000 تومان

نمونه اجرا شده میلون - نمونه اجرا شده تست میلون (نمونه دوم)

نمونه اجرا شده میلون - نمونه اجرا شده تست میلون (نمونه دوم)
نمونه اجرا شده آزمون میلون 3 نمونه تفسیر تست میلون

توضیحات بیشتر

دانلود 52,800 تومان

نمونه انجام شده ازمون میلون - نمونه تست انجام شده میلون (نمونه اول)

نمونه انجام شده ازمون میلون - نمونه تست انجام شده میلون (نمونه اول)
نمونه اجرا شده آزمون میلون 3 نمونه تفسیر تست میلون

توضیحات بیشتر

دانلود 54,000 تومان

نمونه اجرا شده تست نئو - نمونه تفسیر تست نئو (سه نمونه)

نمونه اجرا شده تست نئو - نمونه تفسیر تست نئو (سه نمونه)
نمونه تفسیر آزمون نئو 240 سوالی نمونه آزمون neo

توضیحات بیشتر

دانلود 56,400 تومان

نمونه انجام شده آزمون نئو - نمونه اجرا شده آزمون نئو (نمونه دوم)

نمونه انجام شده آزمون نئو - نمونه اجرا شده آزمون نئو (نمونه دوم)
نمونه آزمون نئو نمونه آزمون شخصیت نئو

توضیحات بیشتر

دانلود 54,000 تومان

نمونه انجام شده تست نئو - نمونه تفسیر آزمون نئو (نمونه اول)

نمونه انجام شده تست نئو - نمونه تفسیر آزمون نئو (نمونه اول)
نمونه تفسیر آزمون نئو 240 سوالی نمونه آزمون neo

توضیحات بیشتر

دانلود 54,000 تومان

نمونه مصاحبه بالینی pdf - نمونه مصاحبه بالینی افسردگی pdf (دو نمونه)

نمونه مصاحبه بالینی pdf - نمونه مصاحبه بالینی افسردگی pdf (دو نمونه)
نمونه مصاحبه بالینی تکمیل شده نمونه فرم تکمیل شده شرح حال نمونه فرم تکمیل شده شرح حال

توضیحات بیشتر

دانلود 54,000 تومان

نمونه شرح حال روانشناسی - نمونه شرح حال نویسی در روانشناسی

نمونه شرح حال روانشناسی - نمونه شرح حال نویسی در روانشناسی
نمونه شرح حال نویسی در روانشناسی نمونه مصاحبه بالینی pdf نمونه مصاحبه بالینی افسردگی pdf

توضیحات بیشتر

دانلود 42,000 تومان

پکیج آموزش لغات انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته (15هزار لغت)

پکیج آموزش لغات انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته (15هزار لغت)
دانلود کامل ترین پکیج لغات ضروری و پرکاربرد انگلیسی در ایران شامل بیش از 15 هزار لغت پرکاربرد که شما رو به تسلط 93 دردصدی میرسونه

توضیحات بیشتر

دانلود 116,400 تومان

دانلود پکیج 15 هزار لغت پرکاربرد و ضروری انگلیسی (تسلط 93 درصدی)

دانلود پکیج 15 هزار لغت پرکاربرد و ضروری انگلیسی (تسلط 93 درصدی)
دانلود کامل ترین پکیج لغات ضروری و پرکاربرد انگلیسی در ایران شامل بیش از 15 هزار لغت پرکاربرد که شما رو به تسلط 93 دردصدی میرسونه

توضیحات بیشتر

دانلود 116,400 تومان

تفسیر آزمون بندر گشتالت بزرگسالان - یک نمونه آزمون بندر گشتالت

تفسیر آزمون بندر گشتالت بزرگسالان - یک نمونه آزمون بندر گشتالت
دانلود تفسیر آزمون بندر گشتالت نمونه گزارش آزمون بندر گشتالت گزارش کار آزمون بندر گشتالت

توضیحات بیشتر

دانلود 42,000 تومان

نمونه تفسیر آزمون گودیناف - نمونه انجام شده آزمون گودیناف

نمونه تفسیر آزمون گودیناف - نمونه انجام شده آزمون گودیناف
نمونه تفسیر آزمون گودیناف دانلود آزمون گودیناف پاسخنامه آزمون گودیناف خرید تست گودیناف

توضیحات بیشتر

دانلود 42,000 تومان

نمونه اجرا شده تست cat - نمونه اجرا شده آزمون اندریافت موضوع کودکان cat

نمونه اجرا شده تست cat - نمونه اجرا شده آزمون اندریافت موضوع کودکان cat
نمونه تفسیر آزمون cat نمونه اجرا شده cat نمونه اجرا شده آزمون اندریافت موضوع کودکان cat

توضیحات بیشتر

دانلود 42,000 تومان

پاورپوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه

پاورپوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه
هدف از این مقاله بیشتر تشریح ابزار مشتقه و طراحی ابزار نوین برای بازار سرمایه است شایان ذكر است كه این ابزارهای مالی در بسیاری از نقاط دنیا سخت مورد توجه افكار عمومی واقع شده و امید است كه در آینده نزدیك بتوان از این ابزار در بازار سرمایه ایران نیز بهره گرفت

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

دانلود پاورپوینت چیلر جذبی

دانلود پاورپوینت چیلر جذبی
دانلود پاورپوینت چیلر جذبی

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی اختلال در خوردن

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی اختلال در خوردن
دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی اختلال در خوردن

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان