فروشگاه فایل

فروشگاه فایل

محصولات دسته روانشناسی و علوم تربیتی

نمونه مصاحبه بالینی اعتیاد (دو نمونه)

نمونه مصاحبه بالینی اعتیاد (دو نمونه)
شرح حال یک معتاد نمونه مصاحبه با فرد معتاد

توضیحات بیشتر

دانلود 85,800 تومان

شرح حال یک معتاد - کیس اعتیاد (نمونه دوم)

شرح حال یک معتاد - کیس اعتیاد (نمونه دوم)
نمونه مصاحبه بالینی اعتیاد کیس اعتیاد

توضیحات بیشتر

دانلود 58,500 تومان

کیس ویژه اعتیاد - نمونه مصاحبه با فرد معتاد (نمونه اول)

کیس ویژه اعتیاد - نمونه مصاحبه با فرد معتاد (نمونه اول)
کیس ویژه اعتیاد نمونه کیس اعتیاد

توضیحات بیشتر

دانلود 57,200 تومان

نمونه مصاحبه با بیمار دوقطبی - کیس اختلال دوقطبی

نمونه مصاحبه با بیمار دوقطبی - کیس اختلال دوقطبی
نمونه مصاحبه با بیمار دوقطبی نمونه مصاحبه بالینی دوقطبی نمونه شرح حال بیمار دوقطبی مصاحبه با بیمار دوقطبی

توضیحات بیشتر

دانلود 74,100 تومان

نمونه کیس اضطراب فراگیر + نمونه کیس اختلال وحشت زدگی (دو نمونه)

نمونه کیس اضطراب فراگیر + نمونه کیس اختلال وحشت زدگی (دو نمونه)
نمونه ای از اضطراب نمونه مصاحبه اضطراب

توضیحات بیشتر

دانلود 87,100 تومان

مصاحبه با بیمار پانیک - نمونه مصاحبه اختلال وحشت زدگی (نمونه دوم)

مصاحبه با بیمار پانیک - نمونه مصاحبه اختلال وحشت زدگی (نمونه دوم)
نمونه کیس پانیک نمونه کیس اختلال وحشت زدگی

توضیحات بیشتر

دانلود 72,800 تومان

نمونه مصاحبه بالینی اضطراب فراگیر - نمونه مصاحبه اضطراب (نمونه اول)

نمونه مصاحبه بالینی اضطراب فراگیر - نمونه مصاحبه اضطراب (نمونه اول)
نمونه اختلال اضطراب فراگیر نمونه کیس اضطراب فراگیر

توضیحات بیشتر

دانلود 71,500 تومان

نمونه مصاحبه افسردگی - کیس استادی افسردگی (دو نمونه)

نمونه مصاحبه افسردگی - کیس استادی افسردگی (دو نمونه)
نمونه مصاحبه تشخیصی افسردگی

توضیحات بیشتر

دانلود 85,800 تومان

کیس افسردگی - نمونه مصاحبه بالینی با بیمار افسرده (نمونه دوم)

کیس افسردگی - نمونه مصاحبه بالینی با بیمار افسرده (نمونه دوم)
نمونه مصاحبه بالینی افسردگی

توضیحات بیشتر

دانلود 71,500 تومان

نمونه مصاحبه بالینی وسواس (دو نمونه گزارش کار)

نمونه مصاحبه بالینی وسواس (دو نمونه گزارش کار)
نمونه شرح حال کامل بیمار وسواسی

توضیحات بیشتر

دانلود 114,400 تومان

نمونه مصاحبه بالینی وسواس pdf (نمونه دوم)

نمونه مصاحبه بالینی وسواس pdf (نمونه دوم)
شرح حال بیمار وسواس فکری

توضیحات بیشتر

دانلود 85,800 تومان

نمونه مصاحبه وسواس - مصاحبه با کیس وسواس (نمونه اول)

نمونه مصاحبه وسواس - مصاحبه با کیس وسواس (نمونه اول)
نمونه مصاحبه بالینی وسواس

توضیحات بیشتر

دانلود 71,500 تومان

پاورپوینت مدیریت استرس

پاورپوینت مدیریت استرس
پاورپوینت مدیریت استرس

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت روانشناسی شخصیت مدیران و کارکنان

پاورپوینت روانشناسی شخصیت مدیران و کارکنان
پاورپوینت روانشناسی شخصیت مدیران و کارکنان

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت نقش بازی در تربیت کودکان

پاورپوینت نقش بازی در تربیت کودکان
پاورپوینت نقش بازی در تربیت کودکان

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت گشتالت درمانی

پاورپوینت گشتالت درمانی
پاورپوینت گشتالت درمانی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت فروش موفق و فروشنده موفق

پاورپوینت فروش موفق و فروشنده موفق
پاورپوینت فروش موفق و فروشنده موفق

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

ازمایش مهارت انگشتان دست - ازمایش مهارت حرکتی (توضیحات آزمایش + دو نمونه گزارش کار)

ازمایش مهارت انگشتان دست - ازمایش مهارت حرکتی (توضیحات آزمایش + دو نمونه گزارش کار)
ازمایش مهارت حرکتی

توضیحات بیشتر

دانلود 114,400 تومان

آزمون سنجش مهارت انگشتان (توضیحات آزمایش + یک نمونه گزارش کار)

آزمون سنجش مهارت انگشتان (توضیحات آزمایش + یک نمونه گزارش کار)
آزمایش سنجش مهارت انگشتانی

توضیحات بیشتر

دانلود 100,100 تومان

آزمایش بررسی مهارت های حرکتی و هماهنگی چشم و دست - گزارش کار آزمایش هماهنگی دو دست

آزمایش بررسی مهارت های حرکتی و هماهنگی چشم و دست - گزارش کار آزمایش هماهنگی دو دست
گزارش کار آزمایش هماهنگی دو دست

توضیحات بیشتر

دانلود 114,400 تومان